Your address will show here +12 34 56 78
Každé hlavné mesto má svoje kongresové centrum. Bratislava ho tiež potrebuje.
Vďaka novému modernému kongresovému centru s kapacitou nad 3000 miest by sa Bratislava dostala na kongresovú mapu sveta a stala by sa významným hráčom v odvetví MICE (meetings, incentives, conferences and exhibitions).
Priame a nepriame prínosy kongresového centra:
Vyše 1000 pracovných miest ako efekt fungovania kultúrneho a kongresového centra.*
Príspevok do ekonomiky Slovenska až 85 miliónov eur.*
Možnosť pritiahnuť najlepších odborníkov z rôznych krajín sveta.
Potenciál získať tisícky kongresových turistov.
Bratislava by sa stala lepším a kultivovanejším miestom na život pre obyvateľov aj návštevníkov mesta.
*podľa analýzy EY ©2019
Bratislava má ideálne predpoklady stať sa kongresovou destináciou MICE
Región strednej Európy je pre kongresový turizmus (MICE) veľmi zaujímavý. Viedeň, Praha či Budapešť patria do rebríčka TOP 12 svetových kongresových destinácií. Bratislava je na 177. mieste. 
Bratislava má však obrovskú výhodu oproti ostatným krajinám V4 – rýchle napojenie na letisko Schwechat, ktoré poskytuje spojenie s najväčším počtom miest a krajín sveta.
Čo kongresové centrum prinieslo Viedni?
Susednej Viedni kongresové a eventové odvetvie prispieva do HDP zhruba miliardu eur ročne.

Plynú im z neho celkové daňové príjmy vo výške 321 mil. eur.

Vytvorili 20-tisíc nových pracovných miest.
Viedeň však nevie saturovať 25 % všetkých kongresov, a to je jeden z dôvodov, prečo je potrebné vytvoriť kongresové centrum aj v Bratislave.
Čo by nové kongresové centrum prinieslo Bratislave?
Výhodu pri získavaní ďalších medzinárodných investícií. Až 80 % ekonomických a finančných prínosov v MICE odvetví prichádza z medzinárodných kongresov a konferencií.
Bezkonkurenčné reprezentatívne priestory v rámci Bratislavy aj celého Slovenska prispôsobené na veľké medzinárodné kongresy.
Priestory na multifunkčné využitie, kde by sa mohli konať kultúrne udalosti (koncerty, galavečery, recepcie...), podujatia verejných inštitúcií (štát, mesto, kraj) či predsedníctvo Slovenska v medzinárodných inštitúciách.
Ekonomický prínos pre Slovensko
Odhadovaný multiplikovaný prínos do ekonomiky Slovenska podľa analýzy EY:
Celkové dane vo výške 9 - 12 mil. eur ročne, z toho desiatky miliónov eur do štátneho rozpočtu, státisíce eur do rozpočtu Bratislavy, desaťtisíce eur pre Bratislavský samosprávny kraj.
Celkové výdavky vo výške 85,3 mil. eur ročne. Tie budú plynúť tak od návštevníkov, ako aj od organizátorov podujatí, napríklad za ubytovanie či zapožičanie techniky.
Pozitívny ekonomický stimul pre rast cien nehnuteľností v bezprostrednom okolí a nárast cien ubytovania v čase konania podujatí, čo by pozitívne ovplyvnilo príjmy hotelov a reštaurácií.
Kto stojí za iniciatívou
Slovenská iniciatíva GLOBSEC, ktorá bola zároveň aj zadávateľom štúdie dosahov a potenciálu kongresového turizmu (EY ©2019).
GLOBSEC Bratislava Forum ako tretie najväčšie a najrelevantnejšie fórum svojho druhu v Európe dlhodobo posilňuje povedomie o Slovensku i Bratislave. Svojou činnosťou každoročne generuje tisícky pozitívnych správ o meste a krajine po celom svete.
Staviame na dlhodobo budovanom úspechu značky GLOBSEC, ktorá je etablovaná a uznávaná po celom svete.
Sme presvedčení, že nespochybniteľné know-how iniciatívy GLOBSEC v logisticko-produkčnom odvetví medzinárodných konferencií je priamo využiteľné na organizovanie akýchkoľvek veľkých medzinárodných podujatí.
ZOZNAM MEDIÁLNYCH VÝSTUPOV
  • Text Hover
Róbert Vass
Globsec
Za tridsať rokov sa v Bratislave postavili milióny metrov štvorcových kancelárií, bytov, nákupných centier, ale nikto neinvestoval do verejne prospešných kongresových či kultúrnych kapacít. Sme hlavné mesto s najhustejšou sieťou nákupných centier na obyvateľa, ale jediné hlavné mesto v EÚ bez kongresového centra. 
Dnes to nie je otázka luxusu, ale európsky štandard.
Rozhodli, že využijeme silu značky GLOBSECu v tejto oblasti a pomôžeme vybudovať svetový kongresový turizmus v Bratislave. Vo svete už existujú podobné precedensy, asi najznámejším je Davos, ktorý okolo mena Svetového ekonomického fóra, organizátora najväčšej ekonomickej konferencie vo svete dokázal vybudovať celú kongresovú infraštruktúru a tento segment turizmu. Nakoplo to celú ekonomiku regiónu. Myslím si, že Bratislava má šancu budovať aj na našom mene vo svete.
Dlhodobo upozorňujeme, že v Bratislave chýbajú kongresové kapacity. A nie je to len náš problém, cítili sme to už počas predsedníctiev Slovenska v Európskej únii, či OBSE. Medzinárodné meetingy sa tu robia na kolene, tie menšie sa uskutočňujú v priestoroch, ktoré na to nie sú určené. Tie nevyhovujú z hľadiska bezpečnostného, kapacitného, dopravného ani z hľadiska medzinárodných štandardov. Niektoré väčšie kongresy sa tu preto ani nikdy neuskutočnili a radšej idú do Viedne či iných okolitých miest.. Bratislava tak prichádza o možnosť hostiť špičkových lídrov z rôznych oblastí, kardiológov, farmaceutov, vedcov...
GLOBSEC sa roky snaží pomôcť budovať svetové Slovensko. Sme presvedčení, že veľkosť a ambícia krajiny nie sú definované počtom obyvateľov alebo rozlohou, ale nápadmi, ktoré produkuje a odvahou uspieť v globálnej konkurencii. Kongresové a kultúrne centrum môže výrazne pomôcť dať Bratislavu a Slovensko na globálnu mapu, priniesť do Bratislavy svet a prepojiť našich špičkových odborníkov s odborníkmi z celého sveta.
GLOBSEC © 2020